Oferta

Projektowanie architektoniczne

Projektowanie zabudowy mieszkaniowej

Zajmujemy się projektowaniem zabudowań mieszkalnych o różnorakim przeznaczeniu. Specjalizujemy się zarówno w planowaniu domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnej. Możesz powierzyć nam zarówno umieszczenie budynku w danej przestrzeni jak i rozplanowanie znajdujących się w nim pomieszczeń. Służymy radą i pomocą na każdym etapie inwestycji – od Twojego pomysłu, poprzez jego realizację, aż do rozliczenia i inwentaryzacji po zakończeniu projektu.

Zobacz nasz projekt domu jednorodzinnego.

Projektowanie budynków handlowych

Wiemy jak ważna jest estetyczna i zachowująca ergonomię przestrzeń w miejscu pracy. Stąd zajmujemy się zarówno budową nowych biur jak i renowacją już istniejących obiektów. Oprócz tego projektujemy budynki służące do celów handlowych, od małych sklepów bo znaczne inwestycję. W tej kategorii mieści się również realizacja zamówień publicznych, na budynki, które docelowo będą służyć społeczności.

Projektowanie obiektów przemysłowych

Przy projektowaniu hal magazynowych, obiektów przemysłowych i logistycznych najważniejsza jest dla nas solidność i spełnianie norm bezpieczeństwa. Jako członkowie Izby Architektów jesteśmy zobowiązani do stosowania się do najwyższych standardów. Jednocześnie chcemy aby realizowane przez nas projekty były nowoczesne, o jak najmniejszej emisyjności, ale też przyjazne dla osób, które będą w nich pracować, czy mijać w przestrzeni publicznej.  

Projektowanie wnętrz

Przeprowadzenie analizy przed inwestycją

W ramach rozplanowania danego budynku w przestrzeni należy przygotować odpowiednią analizę danego terenu. Taka analiza pod kątem możliwości zabudowy jest kluczowa dla dalszego procesowania zlecenia. Należy do niej zbadanie chłonności gruntu i dostosowanie do niej elementów konstrukcyjnych. Niemniej ważne są badania i opinie geotechniczne gruntów.

Zobacz jak prezentują się nasze wnętrza.

Od wizji do projektu z architektami More In Architekci

Działania sensu stricto projektowe rozpoczynamy od określenia koncepcji zabudowy i projektów koncepcyjnych. Do projektów zaliczamy: projekt układu funkcjonalno-przestrzennego, budowlany, architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu, techniczny, wykonawczy i warsztatowy.

Wsparcie administracyjne Biura Projektowego

W zakresie usług firmy More IN Architekci możesz liczyć również na wsparcie w kwestiach formalnych. Zakładamy nadzór i koordynację wielobranżową, z uwzględnieniem świadectw charakterystyki energetycznej, opinią techniczną, przedmiar i kosztorysów. Finalnie zajmiemy się inwentaryzacją powykonawczą, wraz z przygotowaniem dokumentacji.