Wprowadzenie

Kiedy projektuje się nowy budynek, wiele czynników należy wziąć pod uwagę. Jednym z najważniejszych, ale często pomijanych, jest analiza gruntu, na którym ma zostać postawiona konstrukcja. Badania geotechniczne są niezbędnym narzędziem dla architektów, aby zapewnić odpowiednie fundamenty i uniknąć kosztownych problemów w przyszłości. W tym artykule omówimy pięć przypadków, które pokazują, dlaczego geotechniczne badania gruntu są niezbędne dla architektów w Katowicach.

1. Osuwisko

Problem: Na terenie pochyłej działki stwierdzono widoczną niszę osuwiska, jęzor osuwiskowy oraz koluwium. Dodatkowo, wykazano występowanie wód gruntowych, co często jest związane z terenem osuwiskowym. Wpływ infiltracji wody na zbocze może prowadzić do przemieszczenia mas ziemnych i uaktywnienia osuwiska, co stanowi duże zagrożenie dla projektowanego budynku.

Rozwiązanie: W przypadku takiego zagrożenia, projektant architekt musi współpracować z geologiem i konstruktorem, aby opracować odpowiednie rozwiązania. W tym przypadku, zaprojektowano posadowienie budynku za pomocą pali wierconych zbrojonych oraz płyty żelbetowej stropowej pod parterem. Dodatkowo, zaprojektowano system drenażu, który zapobiega infiltracji wody. Koszty takiego rozwiązania wynoszą około 120 tys. zł.

2. Płytka eksploatacja górnicza

Problem: Na obszarze inwestycji stwierdzono występowanie zrobów płytkiej eksploatacji górniczej oraz nieodległego szybu górniczego. Ze względu na skomplikowaną sytuację geologiczno-górniczą, projektant musiał uwzględnić możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, co wpływa na kategorię geotechniczną obiektu.

Rozwiązanie: W przypadku takiej sytuacji, konieczne jest wykonanie szczegółowych badań geologicznych i geofizycznych. Na podstawie tych badań, zaprojektowano posadowienie budynku na żelbetowych ławach fundamentowych oraz zastosowano krzyżowe ściągi fundamentowe, aby zapewnić stabilność konstrukcji.

3. Grunt nasypowy niekontrolowany

Problem: Na obszarze inwestycji stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych złożonych z odpadów pogórniczych oraz wysoki poziom wód gruntowych. Takie warunki gruntowe wymagają dodatkowych badań i analiz, aby zapewnić odpowiednie fundamenty.

Rozwiązanie: W przypadku gruntów nasypowych, projektant musi przewidzieć płytkie fundamentowanie bezpośrednie oraz wymianę i wzmocnienie podłoża gruntowego. W tym przypadku, zastosowano geowłókninę, kruszywo grubookruchowe i geosiatkę, aby wzmocnić podłoże.

4. Szkody górnicze

Problem: Na terenie inwestycji stwierdzono szkody górnicze, które mogą prowadzić do drgań o dużym przyspieszeniu. Jednak mimo tych szkód, podłoże gruntowe jest dobrej jakości, co pozwala na zaliczenie obiektu do I kategorii geotechnicznej.

Rozwiązanie: W przypadku takiej sytuacji, projektant musi zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, takie jak ściągi fundamentowe, beton podkładowy i odpowiednio wzmocnione ściany. W tym przypadku, koszt takich zabezpieczeń wynosi około 50 tys. zł.

5. Wysoki poziom wód gruntowych

Problem: Wysoki poziom wód gruntowych jest częstym problemem, który może wpływać na konstrukcję budynku. Poziom wody zależy od warunków atmosferycznych oraz nasiąkliwości i przepuszczalności gruntu.

Rozwiązanie: W zależności od poziomu wód gruntowych i ukształtowania terenu, projektant może zastosować tradycyjne fundamenty lub płytkie posadowienie na płycie fundamentowej. W przypadku wysokiego poziomu wody, zaleca się unikanie podpiwniczenia budynku.

Podsumowanie

Wnioskiem z powyższych przykładów jest to, że geotechniczne badania gruntu są niezbędne dla projektantów architektów w Katowicach. Pozwalają one na odpowiednie zaplanowanie fundamentów i uniknięcie problemów związanych z warunkami gruntowymi. Współpraca z geologiem i konstruktorem jest kluczowa, aby opracować odpowiednie rozwiązania i zapewnić stabilność konstrukcji. Dlatego, przed rozpoczęciem projektowania, warto zlecić wykonanie geotechnicznych badań gruntu, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić trwałość budynku.

Opracowane przez More IN Architekci – biuro projektowe Katowice.